Kalendarium

.
Månadsauktion 14 augusti 

Månadsauktion 18 september

Månadsauktion 23 oktober 

Höstens Kvalitetsauktion 4 december