Verksamhet

Förmedling av konst, antikviteter, smycken, mattor, design med mera
Bodelningssvärderingar, försäkringsvärderingar, helhetslösningar vid dödsbon